fbpx
Close

Projects

Contact

News

Let's connect

През 2018 г. бяхме избрани за партньор на British American Tobacco за разпространението и продажбата на новото устройство за нагряване на тютюн GLO.

Ролята на Агенцията в този проект беше в две направления:

01.
Islands

Подбор на персонал и управление на островни магазини в търговски центрове в цялата страна, където се представя и продава новото устройство.

02.
Social Sellers

Подбор на екип от търговски представители в национален мащаб и мениджмънт на тяхната работа и заетост. Основна функция на екипа бе осъществяването на лични срещи с потенциални консуматори, на които да бъде представено новото устройство.

Създадохме специална програма за професионално обучение на екипите и по двете направления.

Специализираният софтуер на компанията беше адаптиран, така че търговците да могат да осъществяват продажби и да отчитат своята дейност в реално време.